Phương Thức Thanh Toán | Chủ đầu tư Him Lam
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC HIM LAM
banner

Phương Thức Thanh Toán

Phương thức thanh toán Him Lam Phú An mới nhất 2018

Phương thức thanh toán Him Lam Phú An mới nhất 2018

30/07/2018

Phương thức thanh toán mới ưu đãi nhất của Him Lam Phú An. Áp dụng từ ngày 16/6/2018 (áp dụng cho tới khi có thông báo mới)I/ Phương thức thanh toán chuẩnII/ Phương thứ 2&3...