Bảng Giá & Chính Sách | Chủ đầu tư Him Lam
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC HIM LAM
banner

Bảng Giá & Chính Sách

BẢNG GIÁ & PTTT HIM LAM GREEN PARK ÁP DỤNG 01/04/2020

BẢNG GIÁ & PTTT HIM LAM GREEN PARK ÁP DỤNG 01/04/2020

11/06/2020

Tiến độ thanh toán của dự án Him Lam Green Park, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh (Áp dụng từ ngày 01/04/2020 cho tới khi có thông báo mới) BẢNG GIÁ DỰ ÁN HIM LAM...
Bảng Giá & PTTT Him Lam Green Park Áp Dụng 13/01/2019

Bảng Giá & PTTT Him Lam Green Park Áp Dụng 13/01/2019

01/03/2019

Tiến độ thanh toán của dự án Him Lam Green Park, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh (Áp dụng từ ngày 13/01/2019 cho tới khi có thông báo mới)BẢNG GIÁ DỰ ÁN HIM LAM...