Bảng Giá & Chính Sách | Chủ đầu tư Him Lam
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC HIM LAM
banner

Bảng Giá & Chính Sách

Bảng Giá & PTTT Him Lam Green Park

Bảng Giá & PTTT Him Lam Green Park

01/03/2019

Tiến độ thanh toán của dự án Him Lam Green Park, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh (Áp dụng từ ngày 13/01/2019 cho tới khi có thông báo mới)BẢNG GIÁ DỰ ÁN HIM LAM...